Giden Sevgiliyi Geri Getirme Dua ve Esmaları
Okuma Sırasında


Sizin ve sevdiiğiniz insanin ismi , anne ismi , doğum tarihi ve resmi önemlidir.

Bu bilgilerle hesaplanarak bulunan gün ve saatte okuya yapilirsa Ayrılan Eşiniz ya da Sevgilliniz geri döner.


İSLAMİ METAFİZİK ENERJİ MERKEZİ

          PARAPSİKOLOJİ  METAFİZİK            BİOENERJİ  ASTRAL SEYAHAT

              METAFİZİK ÇALIŞMALAR             I METAFİZİK EĞİTİMLER

                   Hesaplamalar hakkinda

 (+90 )552 451 28 48

              

İslami metafizik enerji uzmanımız 

Bize başvurabilirsiniz
(hesaplama ücretlidir) veya sizin yerinize yapmasını isteyebilirsiniz.


NOT : 

Enerji ve Aura çalışmalarıyla uzaktan yapılan çalışmalarımız büyü değil, İslami Pozitif Metafizik-Enerji Çalışmalarıdır.
 Ayrılan Eşleri, Sevgilileri Birleştirme İçin : 7,21,41 günlük olmak üzere 3 ayrı Çalışmamız vardır. Çalışmalarımız sonrasında hatalarını bilerek sizin yanınıza ilk tanıştığınız anlardaki güzel duygularla, pişmanlıkla gelecektir. Sizin sevginizi size kullanmayacaktır. 


Giden Sevgiliyi Geri Getirme Dua ve Esmaları

Dinimizde birçok dileğin gerçekleşmesi için bizlere bahşedilmiş dualar vardır. Önemli olan bu duaları bulmak ve denemektir. Sizlerle bu yazımızda giden bir sevgilinin ardından okunabilecek ve onun geri dönmesini sağlayacak dualar ve esmalar paylaşacağız. Fakat bilinmeli ki, bir insan sizin ömrünüz için, hayatınız için hayırlı değilse, bu duaları okuyarak ayrılığı ancak geciktirirsiniz. Yani asıl olan yine kısmetiniz ve kaderinizde yazılı olan kişidir.

Belirteceğimiz dualar okunmalı ve sabır ile beklenmelidir. Eğer kişi yine de dönmüyorsa büyük bir tevekkül içinde Rabbimiz ’den güç ve sabır istemek dışında yapabileceğiniz başka bir şey yoktur. Bilmelisiniz ki eğer Rabbimiz bir dileğinizi kabul etmiyorsa, çok daha iyisi çok daha hayırlısı yoldadır, geliyordur. Bu nedenle eğer dualarınız kabul olmazsa bile üzülmemelisiniz.

Eğer giden sevgiliniz sizlerin kaderinde varsa, bu duaları okumak sizler için çok faydalı olacaktır. Zira bekleme sürecinde çekeceğiniz acı azalacağı gibi, giden kişinin çok daha kısa bir süre içerisinde size dönmesini sağlayacaktır.

Giden Sevgiliyi Geri Getiren Esmalar

Elbette ki Esmalar birçok dileğin gerçekleşmesi için sizlere yardımcı olacaktır. Fakat giden sevgilinin geri dönmesi için dua ederken sadece Esmalardan faydalanmak yeterli olmayacaktır. Bu nedenle hem Esma hem de duaları bir arada uygulamanız gerekecektir. Belirteceğimiz dua ve Esmaların tümü art arda okunmalı ve bir tertip şeklinde uygulanmalıdır.

İlk olarak abdestinizi alın ve besmele çekerek duaya başlayın.

  • El- Müteâli Esması ile Meryem Suresinin 96. Ayetini okumalısınız.

El- Müteali Esması, mahlukların sıfatlarından uzak olan, bu sıfatların biri ile muttasıf olmaktan yüce ve ali olan; her türlü benzetme ve tasavvurdan uzan olan, her türlü kusurdan münezzeh olan, temiz olan anlamına gelir.

Duanın Okunuşu:  İnnellezîne âmenû ve amilus sâlihâti se yec’alu lehumur rahmânu vuddâ(vudden).

Duanın Anlamı: İnanıp salih ameller işleyenler için Rahmân, (gönüllere) bir sevgi koyacaktır.

  • El- Câmi Esması ile Rum Suresinin 21. Ayetini okumalısınız.

EL-Câmi Esması, istediğini, istediği yerde, istediği şekilde anında toplayan; kıyamet günü mahlûkatı toplayacak olan anlamına gelir.

Duanın Okunuşu: Ve min âyâtihî en halaka lekum min enfusikum ezvâcen li teskunû ileyhâ ve ceale beynekum meveddeten ve rahmeten, inne fî zâlike le âyâtin li kavmin yetefekkerûn(yetefekkerûne).

Duanın Anlamı:  Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun varlığının ve kudretini delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.


  • El- Mücîb Esması ile Nisa Suresi 132. Ayetini okumalısınız.

El- Mücib Esması, kullarının duasını kabul edip, onlara cevap veren, canlı ya da cansız, akıl sahibi ya da buna kabiliyeti olmayan varlıkların istek ve ihtiyaçlarını onlardan daha iyi bilen ve gören anlamlarına gelir.

Duanın okunuşu: Ve lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fil ard(ardı). Ve kefâ billâhi vekîlâ(vekîlen)

Duanın anlamı: Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah’ındır. Vekil olarak Allah yeter.

Bu duaların arka arkaya 3 kez okunması gerekmektedir. Abdest almanız zorunludur çünkü Kur’an-ı  Kerim içerisinden kelimeler geçmektedir. Bu duayı temiz bir dilek ile okumalısınız ve ardından duanızı en içten şekilde etmelisiniz.

Giden Sevgiliyi Geri Getiren Dualar

  • Elif lam mim. Zalikel kitabü la raybe fıh- hudel lil müttekıyn. Ellezıne yu’minune bil ğaybi ve yukıymunas salate ve mimma razaknahum yunfikun. Vellezine yu’minune bi ma unzile ileyke ve ma unzile min kablik- ve bil ahırati hum yukınun. Ulaike ala hudem mir rabbihim ve Ulaike hümül muflihun

Anlamı: Elif, Lam, Mim. İşte o kitap, bunda şüphe yok, müttakiler kötülükten korunacaklar için hidayettir. Onlar ki gaybe iman edip namazı dürüst kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. Ve onlar ki hem sana indirilene iman ederler, hem senden önce indirilene. Ahirete de bunlar kesinlikle iman ederler. Bunlar, işte Rabblerinden bir hidayet üzerindedirler ve bunlar işte felaha erenlerdir.

Bu duanın günde 7 defa okunması gerekmektedir. Allah’ın izni ile bu duayı okuyan kişilerin sevgilileri kısa süre içerisinde geri gelecektir.

  • Bismillâhirrahmânirrâhîm. Elkariatü. Melkâriah. Vemâ edrâke melkâriah. Yevme yekûnünnâsü kelferâşilmebsûs. Ve tekûnülcibâlü kel’ıhnilmenfûş. Feemmâ men sekulet mevâzînühu. Fehüve fî’îyşetin râdıyeh. Ve emmâmen haffet mevâzînühu. Feümmühu hâviyeh. Ve mâ edrâke mâhiyeh. Nârün hâmiyeh.

Anlamı: Rahman, Rahim olan Allah’ın adıyla. Gürültü koparacak olan kıyamet! Nedir o gürültü koparacak olan? O gürültü koparacak olanı ne olduğunu sen bilir misin? O gün insanlar, ateş etrafında çırpılıp dökülen pervaneye dönecekler. Dağlar, atılmış renkli yüne benzeyecekler. Ama tartıları ağır gelen kimse hoş bir hayat içinde olacaktır. Tartıları hafif gelenler ise, onun yeri bir çukurdur. O çukurun ne olduğunu sen bilir misin? O, kızgın bir ateştir.

Bu duanın bir hafta boyunca aralıksız okunması gerekir. 7 gün boyunca aralıksız 70 kez bu duayı okuyan kişinin giden sevdiği Rabbimizin izni ile geri gelecektir.

Dualar elbette ki en güçlü ve en karşı konulamaz kuvvettir. Fakat yine de bu duaların kabul olması için gereken özverinin kişi tarafından gösterilmesi gerekir. Elinizden geleni yapıp sabırla duaları okuyarak Rabbimizden kabulün


Sevdiğini Geri Getirme Duasının Niyeti (1. Aşama)
Sevdiğini geri getirme duası üç aşamadan oluşur ve birinci aşamayı duanın niyeti teşkil eder, bu aşamada yapılması gerekenleri şöyle izah etmeliyiz:
Öncelikle sakin bir ortama geçmeli ve kendinizi huzurlu hissettiğiniz bir zaman diliminde (tabi bu zaman dilimi haftanın herhangi bir günü olabilir, kadınlar adetli dönemlerinde de bu duayı okuyabilir) sizi hiç kimsenin rahatsız edemeyeceği bir mekana geçmelisiniz.
Haftanın herhangi bir günü, herhangi bir saatte yapabileceğiniz sevdiğini geri getirme duası için böyle sessiz ve sakin bir ortama geçtikten sonra, kıbleye doğru dönmeli ve ayakta iken gözlerinizi kapatarak ellerinizi gökyüzüne kaldırmalısınız.

7 defa besmele çekmeli ve 7 defa Bismillahirrahmanirrahim derken aynı zamanda niyetinizi düşünmeye çalışmalısınız; yani sevdiğini geri getirme duasını hangi niyetle yapıyorsanız o niyete odaklanmalı ve bu esnada da Allah’ın duanıza en güzel şekilde cevap vereceğini ümit ederek besmele çekmelisiniz.
Kısaca bu aşamada yüce duygular içerisine girmeli ve 7 kez Bismillahirrahmanirrahim derken aynı zamanda niyetinizi düşünmeye ve Allah’ın sonsuz kudretine odaklanmaya çalışmalısınız.

Bu birinci aşamayı böylece bitirdikten sonra aşağıdaki ikinci ve üçüncü aşamaları tatbik etmeye başlayabilirsiniz, şöyle ki:
  
Sevdiğini Geri Getirme Duası ve Duha Suresi (2. Aşama)
Yukarıdaki uygulamayı bitirdikten sonra, yani 7 defa Bismillahirrahmanirrahim derken aynı zamanda niyetinize ve Allah’ın sonsuz kudretine odaklanarak besmele çektikten sonra, şimdi gözlerinizi açıp dizüstü çökmeli ve yine ellerinizi gökyüzüne kaldırıp 7 defa Duha Suresini okumalısınız.


Size Duha Suresi’nin Türkçe okunuşunu aktarıyoruz:
Duha Suresinin Türkçe Okunuşu:
1- Vedduha
 2- Velleyli iza seca
 3- Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala
 4- Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula
 5- Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda
 6- Elem yecidke yetiymen feava
 7- Ve vecedeke dallen feheda
 8- Ve vecedeke ‘ailen feağna
 9- Femmel yetiyme fela takher
 10- Ve emmessaile fela tenher
 11- Ve emma binı’meti rabbike fehaddis
Bu şekilde 7 defa Duha Suresini okuduktan sonra şu niyazı 1 defa yapmalısınız:
“İlahi senden fazilet ve erdem isteyen bütün kulların en güzel cevabı almış ve en güzel karşılığı bulma ihsanına nail olmuştur. Ben de ihsanına ve türlü türlü güzelliklerine nail ve müyesser olmak amacıyla senin dergahına el açıyorum ve senden duanın kabulünü niyaz ediyorum. Bana da sonsuz merhametinden güzellik nasip eyle ve beni de ihsanına gark eyle. Amin.”
Bu niyaz ile birlikte duanın 3. aşamasına geçmiş bulunuyoruz, şöyle ki:

Sevdiğini Geri Getirme Duası ve Ya Habib Esması (3. Aşama)

Duanın bu aşamasında yeniden gözlerinizi kapatın ve 21 defa Allahu Teala’nın mukaddes esmaül hüsnasından biri olan Ya Habibesmasını okuyun.
Allah’ın Ya Habib esması, sevginin ve muhabbetin kaynağı, sevdanın ve aşkın temeli olarak kabul edilir ve Allah’ın kainata sevgi ve muhabbet mührünü basarken Ya Habib esmasını kullandığı ifade edilir.
İşte bu derin düşünceler ve yüce duygular içerisinde 21 defa Ya Habib esmasını okumalı, yani 21 defa Ya Habib demelisiniz.
Sonra da şu içli duayı kısık bir ses tonuyla ve yeniden gözlerinizi açarak yapmalısınız:
“Allah’ım, evrendeki her bir varlığa sevginin en güzelini ve muhabbetin en faydalısı bahşeden sonsuz kudretinden ben de istifade etmek arzusundayım. Sana içtenlik ve samimiyet iksiri ile gelen hiçbir kulunu yarı yolda bırakmadığın ve eli boş göndermedin gibi beni de yarı yolda bırakmayacağını ve eli boş göndermeyeceğini biliyorum. Rahmetin ve nimetim o kadar sonsuz ve kudretin ve kuvvetin o kadar sınırsız ki, senden talepte bulunan aciz kullarını daima bahtiyar etmek ve onlara türlü türlü güzellikler bahşetmek dilersin. Bana da güzellikler bahşet ve beni de sevdiğini geri getirme duasının bereketi ile bahtiyar et Allah’ım. Amin.”
Evet bu niyaz ile birlikte duayı da noktalamış olacaksınız.  
    İSLAMİ METAFİZİK ENERJİ MERKEZİ

PARAPSİKOLOJİ IMETAPSİŞİK IBİOENERJİ IASTRAL SEYAHAT

METAFİZİK ÇALIŞMALAR I METAFİZİK EĞİTİMLER


Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB)

insanları tekrarlanan düşünce ve davranışlar döngüsüne hapsederek kısıtlayan bir hastalıktır. Obsesif-kompülsif bozukluğu olan kişiler, kontrol edemedikleri yinelenen ve stres yaratan düşünceler, korkular veya görüntüler (obsesyonlar) nedeniyle huzursuz olurlar. (OKB) kaynaklanan huzursuzluklar dahil olmak üzere bütün olumsuz etkiler ortadan kaldırılarak gerekli çalışmaları yapmaktayım.

Eşler Arası Huzursuzlukları Olanlar :

Evli ya da sevgili olan insanlar kendilerinden veya çevrelerinden kaynaklanan, sebebi bilinmeyen huzursuzluklar yaşayarak hoş olmayan durumlarla karşılaşırlar. Dedikodu, hizipçilik ve çekememezlikten kaynaklanan huzursuzluklar dahil olmak üzere bütün olumsuz etkiler ortadan kaldırılarak kaynaşma için gerekli çalışmaları yapmaktayım.

Ayrılan Eşleri, Sevgilileri Birleştirme :

Genelde üçüncü şahsın araya girmesiyle veya ailelerin baskıcı tavırlarıyla ya da tutarsız karakter yapısına sahip insanlar ayrılırlar, bunların dışında ise büyü hadisesi olanlar istemeden ayrılırlar. Hatta o kadar gariptir ki uzaktan özlerler bir araya gelince düşman olurlar. Bütün sorunların kalkması için gerekli bilgileri aldıktan sonra en kısa zamanda huzurlu ve mutlu olmanız için çalışmalar yapıyorum.

Kısmeti Bağlı Olanlar :

"Kısmetim kapalı evlenemiyorum", "sevdiğim benden soğudu", "nişanlım ayrıldı", diyerek sorunlarından bahseden insanların; sorunlarının kaynağı tespit edilerek engelleri kaldırılarak kısmetinizin açılması için çalışmalar yapılmakta ve vefk hazırlanmaktadır.

Çocuk Sahibi olmak İçin :

Tıbben mümkün olmayıp çocuğu olmayanların manevi tedavisi için çalışmalar ve vefkler yapmaktayım.

İş hayatında Başarı İçin :

İş yaşamı neredeyse aile kadar önemli. Çalıştığı iş hayatında başarılı olmak bir çok mutluluğu da beraberinde getirmektedir. İmkanlar ölçüsünde iş başarısının artması ve çevredeki insanların ilgisini kazanmak için şans ve rızık vefk'ini hazırlıyorum.

Nazar Tesir Etmemesi İçin :

Nazar bir elektriktir, bir frekanstır, bir kötü enerjidir. Nazar yani kötü nefis, insanın biyolojik dengesini bozmakta ve insanlarda bitkinliğe, halsizliğe, hastalığa, hatta zayıf bünyeli insanlarda ölüme bile neden olmaktadır. Nazar bazen büyüden daha kötü tesir etmektedir. Bunların etkisinin kalkması ve korunmak için Allahın izniyle çalışmalar ve vefkler yapılmaktadır.

Büyüye Maruz kalanlar :

Büyü, Kuran-ı Kerim de birçok ayet-i kerimde açıklanmıştır. Kötülük duygusunu meslek edinen insanlar, mutlu bir beraberliği bozmak ya da bir insanı kendine gönülsüz olduğu halde bağlamak amacıyla büyü yaptırarak, insanları istem dışı hareketler yapmalarına neden olabilirler.

Cin Musallat Olanlar :

Yapılan büyüler ya da boşluğa düşüp üzüntü anında veya aşırı bir korkma esnasında (cinler) musallat olurlar. Beyne kalbe ve tüm vücuda hükmederler. Ayrıca iş ve huzur kapılarının kapanmasına da sebep olurlar 

Kötü Alışkanlıklardan Kurtulmak İçin :

Nefsine hâkim olmayan kimi insanlar, bazı alışkanlıkların peşinde kendilerini ve ailelerini heba ederler.

Bioenerji kullanım alanları Panik atak ve anksiyete bozukluğu kaygı bozukluğu. Kısmi felç. Vertigo. Sebepsiz olarak görülen depresyon. Sebepsiz korkular. Bazı takıntı çeşitleri. Yaşam kalitesindeki düşüşlere karşı hangi alanda olursa olsun aşk, para ve sosyal hayat pozitif enerji desteği. Bazı kanser türlerinde destekleyici olarak. Bağışıklık sistemine destek olarak. Karı koca arasındaki sebepsiz görünen soğukluk ve negatif enerjilere karşı destek olarak. Nazar temizliği negatif enerji temizliğinde yaşam kalitesine katkı sağlayıcı olarak. Hayata pozitif bir bakış açısı elde etmek için bir nevi vitamin desteği sağlayıcı olarak”.

Bu tür insanların alışkanlıklarını bırakmaları için özel çalışmalar yapıyorum.


Üzerinde büyü, sihir etkileri olan kişilerde, anında kişinin üzerinden kendisinde hissedebileceği şekilde kaldırılır ve gerektiği anda karşı tarafa görüntülü şekilde yansıtılır... 

Aile içi problemleri (sevgi, muhabbet, kaynaşma vb...)


•Eşler arasındaki huzursuzluklar ve geçimsizlik konuları,

•Büyü,muska,göz,nazar ve cin musallatına maruz kalan kişilerin tedavisi,

•Korku ve ruhsal bunalım,

•İsteği ve iradesi dışında davranışlarda bulunanlar,

•Manevi yönden kısmi felç ve sonradan kekeme olanlar,

•Tıbben mümkün olmayıp çocuk sahibi olmayanlar,

•Kısmeti bağlı olanların tedavisi,

•Bağlı olanlar ve iktidarsızlık problemi olanlar,

•Ruhsal ve manevi yönden bunalımı olan kişiler,

•İş konusunda başarı elde etmek isteyenler,

•Topluma uyum sağlayamayan kişilerin tedavisi,

•Altını ıslatan gece korkan yada uyuyamayan kişilerin tedavisi,

•Eşinden, sevgilisinden, nişanlısından ayrılan yada sorunlu beraberlik yaşayan kişilerin tedavisi,

•Şansı, Rızkı, Kısmeti bağlı ve işlerinde aksilik olan kişilerin tedavisi,

•Bir takım konuları kendinde saplantı haline getiren kişilerin tedavisi,

•Sebepsiz yere sıkıntı, bunalım ve rahatsızlık duyan kişilerin tedavisi,

•Halisinasyon bilinç altı rahatsızlıklar gören kişilerin tedavisi.


İslami Metafizik Hizmetlerimiz:

SİZE YARDIMCI OLABİLECEGİMİZ HUSULAR

 Ayrılan Sevgilileri Birleştirmek 

Eşler Arası – Huzursuzluğu Gidermek 

 Cin Musallatının Tespiti ve Tedavisi 

 Manevi Arınma 

 Büyü Tespiti ve Büyü Çözme 

 Ruhsal Zihinsel Bedensel Arınma 

 Negatif Blokajların Kaldırılması Çalışması

 Bolluk ve Bereketin Artırılması Çalışması

✔ 21 Günlük Bolluk Bereket Enerjisi Gönderimi

 Esmaül Hüsna Terapisi ve Havasları 

 Bilinçaltı Temizlik Çalışması 

Özgüveninizi Artırma Terapi Çalışması 

Kısmetin Evlilik Rızkın Acılması 

✔ Evlilik Analizi  Çalışması 

Hayırlı Eş Seçiminizde Yardımcı Olmak 

Eşler Arası – Huzursuzluğu Gidermek 

Metafizik Hasdalıkların Tedavileri  

Metafizik Aura ve Çakra Acilmas ve Aktivasyonu ve Eğitimi 

Enerjinizin ve Yıldızınızın Yükseltilmesi Çalışması 

Evde ve İşyerinde Bereket Çalışması 

  Bebeğinize En Uygun İsmi Bulalim (3 öneri )

✔ Size özel rüya yorumu ( Burcunuza ,doğum saatinize göre )    

✔ REİKİ EĞİTİMİ ve SEVİYELERİ

  • REİKİ I > Sho-den (Başlangıç Bilgisi)
  • REİKİ II > Oku-den (Derin Bilgi)
  • REİKİ III > Shinpi-den (Sırların Bilgisi/Öğretisi)

✔ Nefes Terapisi Eğitimi

✔ PARAPSİKOLOJI, BİOENERJİ ve MEDYUM Kabiliyeti Kursu;

  • Azerbaycanın dışında yaşayan öğrencilere kurslarda İnternet arasıyla uzaktan eğitim sağlanıyor
  • Kursların mezunlarına Uluslararası AZERBAYCAN METAFiZiK ENERJi MERKEZi ( AMEM ) DİPLOMASI  verilir

    ( Türkçe, Azerice, İngilizce, Rusça, Almanca ve b. dillerde ).NOT : Enerji ve Aura çalışmalarıyla uzaktan yapılan çalışmalarımız büyü değil, 

İslami Pozitif Metafizik-Enerji Çalışmalarıdır.

Ayrılan Eşleri, Sevgilileri Birleştirme İçin : 7,21,41 günlük olmak üzere 3 ayrı Çalışmamız vardır.

Çalışmalarımız sonrasında   hatalarını bilerek sizin yanınıza ilk tanıştığınız anlardaki güzel

duygularla, pişmanlıkla gelecektir. Sizin sevginizi size kullanmayacaktır.


🔘  Metafizik Eğitimlerimiz 🔘 

#Hadim_Daveti 

#Hüddam_ Daveti 

#Kulak_Hüddamı 

#Havas_Eğitimi  

#Ledun_İlmi  

#Aura_Aktivasyonu

#Çakra_ Aktivasyonu

#Bereket­­_Çalışması 

#Bioenerji_Eğitimi 

#EFT_Eğitimi 

#Durugörü_Eğitimi 

#Okültizm 

#Parapsikoloji 

#Paranormal 

#Psişik

#Rukye_Tedavi

#Manevi_İlim

#Şifa_çalışması

#Nefes_Terapi

#isim _analizi

#ruya_yorumu 


ᴀʏʀɪɴᴛɪʟɪ ʙɪʟɢɪ ᴀʟᴍᴀᴋ ɪᴄɪɴ 


İslami Bioenerji ve Metafizik Uzmanı Sayin Deniz Eren ile irtibata geçebilirsiniz

Whatsapp: +90 539 881 84 34