MÜHRÜ ŞERİF - 35 BESMELE - NAL-I ŞERİF - AYET-EL KÜRSİ - ASHAB-I KEHF FAZİLETİ


Kitapı oku (pdf)

 

MÜHRÜ ŞERİF - 35 BESMELE - NAL-I ŞERİF - AYET-EL KÜRSİ - ASHAB-I KEHF  FAZİLETİ

 

 
MÜHRÜ ŞERİF\'İN FAZİLETİ :
 
Tirmizi\'nin Rivayetine Göre : Herkim bu mührü şerife abdestli olarak sabahleyin baksa akşama kadar , Ayın başında baksa sonuna kadar , yılın başında baksa sonuna kadar , yola çıkarken baksa dönünceye kadar geçen zaman hayırlı ve bereketli olur. 
 
NAL-İ ŞERİF\'İN FAZİLETİ :
 
Bu Nal-i şerifi yanında taşıyan kötülüklerden beri olur . Doğum yapacak kadın üzerinde bulundursa doğumu Allah\'ın izniyle kolay olur .Evinde ise yanmaktan ve hırsızlıktan korunur. İnsanlar arasında hatrı sayılır . Suda boğulmaktan emin olur . Hasta ise iyileşir . Geçim darlığı çekiyorsa Allah ona rızık kapısı açar. 
 

Mübarek Nal-i Şerifin Faydaları Havas Ve Esrarı

 

Eve asıldığında Allah’ın izniyle o ev yanmaz, korunur ve bereketlenir. iş yerlerine asılırsa alışverişi ve bereketi artar, soyulmaz ve yangından emin olur.

 

Pazubend yapilarak sağ kola masgot olarak da boyna takılırsa, kişiyi zalim zulmünden, düşman şerrinden, hasetçi gözünden ve azgın şeytanlardan korur. Ona sihir, büyü ve nazar tesir etmez. Halk içinde makbul ve sözü geçerli olup muhakkak Peygamber Efendimiz sallallâhu aleyhi ve sellem’i rüyasinda görüp kabr-i şerîflerini ziyaret eder.

 

Dogum sıkıntısı ceken kadinlarin doğum esnasinda sag avuclarina verilirse, sıkıntısız, eziyetsiz ve kolaylikla doğum yaparlar.

Bu mubârek şeklin bulundurulduğu ordu mağlup olmaz.

 

Görülmesi gereken zor işi, sıkıntısı ve hastalığı olup da Peygamber Efendimiz sallallâhu aleyhi ve sellem ile tevessül eden kimsenin bu hâcetleri görülür.

 

Kastallani (rahimehullah) ın el mevahibül-Ledünniyye isimli eşsiz eserinde, bu na’lii şerifin resminin ve misalinin bereket ile ilgili tecrübe edilen faydalar şöyle sıralanmıştır.

a) Her kim,kendisinden bereketlenmek niyeti ile ,bu nal-i şerifin resmini yanında bulundurursa,

1- Azgınların saldırısından,

2- Düşmanların galibiyetinden,

3- Azgın şeytanların şerrinden,

4- Her kıskanç kişinin nazarından emin olur.

b) Hamile kadın onu sağ elinde bulundursa,ALLAH-u Teala’nın yardımı ile doğumu kolay olur.

c) Sihir ve büyüler bunu taşıyana tesir etmez.

d) Bunu tasımaya devam eden kişi bütün insanlar tarafından tam bir kabul görür.

e) Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) in kabrini ziyaret etmek mutlaka nasib olur.

f) Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) i rüyasında görür.

g) Onu tasıyan ordu bozguna uğramaz.

ı) Bulundugu gemi batmaz.

j) Bulundugu ev yanmaz.

k) İçinde bulundugu eşya çalınmaz.

l) Sahibinin hürmetine ne istense ,yapılan dua reddolmaz.

m)Sahibi ile hangi darlıkta tevessül edilse mutlaka o sıkıntı kalkar.

n) Sahibi ile hangi hastalıkta meded istense mutlaka şifa gelir.

 

 

Ancak bütün bu sayılanların gerçekleşmesi kuvvetli iman şartına (Resulullah Efendimizin bu mucizesine şüphesiz inanmaya) Bağlıdır.35 BESMELE\'NİN FAZİLETİ :
 
Kim bu besmele-i şerif\'i yanınada taşısa hertürlü kötülükten emin olur .
 ---------------------------------------------------------------------------------- besmelenin faziletleri----Bismillahirrahmanirrahim------------------------------

Hayrı celb, şerri def’i, murad ve maksadın gerçekleşmesi için; yedi gün, özellikle imkan ölçüsünde gece yarısından sonra yedi yüz seksen altı defa besmele okunursa biznillahi teala murad ve maksad hasıl olur.

 

Her gece uyumadan önce yirmi bir defa besmele okuyan kimse, o gece sabaha kadar şeytan şerrinden, hırsızlıktan, ani ölümden ve bütün kaza ve afetlerden emin ve mahfuz olur.

 

Karşısına çıkmaya mecbur olduğu bir zalimin zulüm ve eziyetinden korkan kimse, yanına giderken elli defa besmele okuyup girer ve gizlice yüzüne doğru üflerse Cenab-ı hakk o zalimi zelil eder ve şerrinden emin olunur.

 

Güneş doğarken, güneşe karşı oturulup üç yüz defa besmele ve aynı miktarda salavat okunursa, o kimseye Cenab-ı hakk ümit etmediği yerden rızık gönderir. Bir sene buna devam eden kimse, okuduğu besmele ve salatın bereketiyle teşebbüs ettiği her işte başarıya ulaşıp servet sahibi olup o senenin sonuna kadar zengin olur.

 

Sevdiği bir kimseden karşılık görmek ve onun muhabbetini celb etmek için, bir bardak temiz suya yedi yüz seksen altı defa besmele okunup muhabbeti arzu edilen kimseye içirilirse, o kimsenin kalbinde kuvvetli bir muhabbet ve müveddet hasıl olur.

 

Zihni kapalı, unutkanlığı çok veya kalilu’l-fehm olan bir kimseye, üzerine yedi yüz seksen altı defa besmele okunmuş sudan, yedi gün sabahleyin güneş doğarken içirilirse, kendisinde bulunan haller zail olup hafızası kuvvetlenir.

 

Yeme ve içmede riyazet şartlarına uymak şartıyla kırk gün hulus-ı kalble sabah namazından sonra iki bin beş yüz defa besmele okumaya devam eden kimseye gavamiz-i esrar küşade olup, gördüğü acaib ve garaibi kimseye söylememek şartıyla, alemde olup biten her şey rüya aleminde gösterilir.

 

Hükkam ve ümera nezdinde bitecek bir işi olan, bundan dolayı onların rızasını celb etmek için, Perşembe günü oruç tutup zeytin veya hurma ile iftar edip akşam namazını mütakiben yüz yirmi bir defa besmele okur ve sonra uyuyuncaya kadar adet gözetmeksizin okumaya devam eder, ertesi sabah, sabah namazından sonra yine yüz yirmi bir defa besmele okuyupAYET-EL KÜRSİ\'NİN FAZİLETİ :
 
Ayet-el kürsi cinlere karşı kendisinden yardım alınacak duaların en büyüğüdür. Ayet-el kürsi\'nin insanlardan şeytanları kovmaktan çok tesirli olduğunu söylemişler. Ayrıca saralı kişiye , şeytanın kendisine sahir ( Büyücü ) , Kahin , Falcı , nefis ve şehvet ehli .Zülum ve gazab erbabı üzerine sadakatle okunduğunda onların şeytanlarını etkisiz hale getirmekte e büyük gücü olduğunu denemişlerdir. Ancak sadakatle okunması şart koluşmuştur.
 

8. Ayet’el-Kürsî’yi okuyan kimse, yedi kalenin içine girmiş gibi muhafaza edilir.

9. Ayet’el-Kürsî, Kuran-ı Kerimin dörtte biridir.

10. Ayet’el-Kürsî okunan eve şeytan giremez; büyücü sokulamaz.

11. Ayet’el-Kürsî okumaya devam kişi, dünyada ve âhirette yüce makamlara ulaşır. Günahlardan sakınmaya ve korunmaya başlar. Huzura kavuşur, makam ve mevkii yükselir.

devami....

http://pozitivenerji.com/index.php?newsid=655
 
 
ASHAB-I KEHF\'İN İSİMLERİNİN FAZİLETİ  ve HAVASSI :
 

Ashâb-ı Kehf\'in isimlerinin havâssı/maddî-mânevî faydaları...


Ashab-ı Kehf \'in isimleri yazılıp üzerinde taşındığında biiznillah baş ağrısı iyileşmesine , çok ağlayan çocuğun ağlamasının kesilmesine , doğum yapacak olan kadının kolay doğum yapmasına , yangın ve hertürlü tehlikeden selamette olunmasına faydası olduğu rivayet edilmiştir. 
 
Ashâb-ı Kehf\'in isimlerinin havâssı hususunda âlimler şunları söylemişlerdir (İmam Nisâbûrû rahmetullahi alyeh bunlardandır):

- Rızkın celbini isteyenler Ashâb-ı Kehf\'in isimlerini yazıp üzerinde taşımalıdır. (Tabii usûlüne uygun ve hürmete halel gelmeyecek şekilde şekilde olmalıdır. Yoksa bu taşımaktan fayda yerine zarar görebilir.) 

- Ziraatın verimli olması için kağıda yazıp bir dal ucuna takarak tarlaya gömülür.

- Yüksek bir makam-mevki talep eden kimse, yine Ashâb-ı Kehf\'in isimlerini üzerinde taşımalı ve (aşağıda yazılı olan) Ashâb-ı Kehf duasına devam etmelidir.

- Bu duayı okuyup isimlerini üzerinde taşıyan kimse her türlü korkudan emin olur. 

- Ashâb-ı Kehf’in isimleri yazılıp sebepsiz yere ağlayan bebeklerin yatağına asılırsa bi iznillah sükûnet bulurlar.

- Sıtma tutan kimseler yanlarında bu isimleri taşısalar şifa bulurlar.

- Suhulet-i haml için Ashab-ı Kehf\'in isimleri yazılıp, doğum anında anne adayının üzerinde bulundurulursa, bi-inayetillâhi teâlâ doğum kolaylaşır. Sırasiyle isimleri: \"Yemlîhâ, Mekselînâ, Mislînâ, Mernûş, Debernûş, Şâzenûş, Kefeştatayyûş, Kıtmîr\'dir. 

- Ümmü Sıbyan (çocuklara bir çeşit cinlerin musallat olması) hastalığı olanlar yanlarında taşımalıdırlar. 

- Ayrıca bu isimler temiz bir suya okunup şifa için içilebilir. 

- Evde asılı olsa bi iznillah o eve hırsız girmez, yangından emin olur. [Fevaid-i Osmaniyye]

Ashâb-ı Kehf’in adı bereket duası olan \"Karınca duası” içinde de zikredilmektedir. Karınca duası çok müşterinin gelmesi için dükkanlara ve iş yerlerine asılmaktadır. Nitekim Kayseri Bedesteni’nin güney yan bölümünde açılan kapının üzerinde Ashâb-ı Kehf’in isimleri yazılıdır. Ashâb-ı Kehf’in uyudukları mağara halk tarafından evlenme, çocuk sahibi olma, bir hastalıktan kurtulma ve bazı dileklerin gerçekleşmesi veya sadece sevap kazanmak amacıyla Allah rızası için Ramazan ayında çokça ziyaret edilmektedir. Diğer zamanlarda da halk burayı sık sık ziyaret ederek Ashâb-ı Kehf’e olan saygısını ve sevgisini göstermektedir.
Ashâb-ı Kehf duası:
\"Allâhümme innî es\'elüke bi İslâmi Yemlîhâ ve rağbetihî 
ve bi imani Mekselînâ ve kurbetihî 
ve bi tevhıydi Mernûş ve hıdmetihî 
ve bi ma\'rifeti Debernûş ve uzletihî 
ve bi şehâdeti Şâzenûş ve rivâyetihî 
ve bi ihlâsı Mislînâ ve muvâfakatihî 
ve bi iştiyâki Kefeştatayyûş ve ı\'tikadihî 
ve bi vefâi Kıtmîr ve himayetihî en takdıye hâcetî yâ Kaadıye’l-hâcâti ve yâ mücîbe’d-deavât. Ve sallellâhü alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmeıyn.”
 
 


- Giden Eşin / Sevgilinin geri getirilmesi 7 / 21 / 41 günde
- Kısmet açma
-Eş Seçimi, Evlilik ve Rızkın Açılması ;
- Eşler arası huzursuzluk ve Nazar,Büyü,Cin musallatı ya da herhangi bir metafizik hastalığınızın tespiti
-Negatif enerji, etki ve oluşları temizlemek…
-Enerjinizi ve Yıldızınızı yükseltmek...
-Bilinçaltı Temizlik
-Ömrünüzün ve Rızkınızın Bereketlendirilmesi
- Hadim ve Kulak Daveti EĞİTİMİ
-Havas Eğitimi
İstediğiniz zaman çekinmeden
İslami Metafizik & Bioenerji Uzmanimız Deniz Eren‘i arayabilirsiniz.
Whatsapp Danışma
Hattı: 90 552 451 28 48